sağlık bakanlığı logo

Tıbbi Atık Yetki Belgesi Eğitimi

Tıbbi Atık Yetki Belgesi Eğitimi
Tıbbi Atık Yetki Belgesi Eğitimi HASTANE HİZMETLERİ BİRİMİ (KHHB)

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre atık yönetiminde görevlendirilen veya görevlendirilmesi öngörülen personelin yetki belgesi alabilmesi için Müdürlüğümüz Çevre Yönetim Birimi tarafından 13.03.2019 tarihinde SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Konferans Salonunda eğitim organize edilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen eğitim, Müdürlüğümüze bağlı kamu hastaneleri, özel hastaneler ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin atık yönetiminde görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınav sonuçları değerlendirildikten sonra katılımcılar yetki belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Duyuruya Ait Diğer Resimler