sağlık bakanlığı logo

2019/10 Nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 3. Basamak Hastanelere Akreditasyon kriteri getirildi!

2019/10 Nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 3. Basamak Hastanelere Akreditasyon kriteri getirildi!
2019/10 Nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 3. Basamak Hastanelere Akreditasyon kriteri getirildi! ÖZEL YATAKLI BİRİMİ (SHB)

2019/10 Nolu Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile 3. Basamak Hastanelere Akreditasyon kriteri getirildi!

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 2019/10 nolu Genelge ile sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre 3.basamak sağlık kuruluşları 3A ve 3B Grubu hastaneler olarak 2 grupta tanımlanmıştır. Üçüncü basamak hastanelerin basamaklandırıldıkları grupta devam edebilmeleri için hastanenin TÜSEB veya Bakanlıkça onaylanmış uluslararası akreditasyon kuruluşlarından hastane akreditasyonuna sahip olması gerektiği “Üçüncü Basamak Hastaneleri İzleme ve Değerlendirme Kriteri” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda üçüncü basamak olarak tanımlanan hastanelerin üçüncü basamak düzeyinde hizmet sunabilmeleri için akredite olmaları gerekmektedir.

TÜSEB bünyesinde akreditasyon hizmeti sunan Enstitümüz Hastane Akreditasyon Programı yürürlükte olup, kurumsal üye olarak akreditasyona hazırlanmak isteyen sağlık kurumları öncelikle aşağıdaki linkten kurumsal üyelik (ücretsizdir) işlemlerini başlatabilirler. Bu çerçevede kurumsal üye olan sağlık kurumlar akreditasyona hazırlık için ilgili rehber ve dokümanlara, simülasyon uygulamasına ve standart setine ulaşabilirler.

Sağlık kurumlarımıza akreditasyon yolculuklarında başarı dileklerimizle.

   

TÜSKAnet Kurumsal Üyelik: https://tuskanet.tuseb.gov.tr/index.php

Sağlık Bakanlığı 2019/10 Numaralı Genelgesi: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/30881,saglik-hizmet-sunucuustyazi0668634c-a5e1-43d3-8cef-f2005e77d002-1pdf.pdf?0