sağlık bakanlığı logo

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı PERSONEL PLANLAMA BİRİMİ (PDHB)

Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında sürekli işçi alımı planlanmış olup Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen sözlü sınava alınacak sürekli işçi aday listesi Bakanlığımız resmi internet adresi olan www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Bu bağlamda ilgili mesleklere başvuru, sınav, yerleştirme, sair iş ve işlemleri Müdürlüğümüz uhdesinde oluşturulan Sürekli İşçi Alımı Sınav, Yerleştirme ve Atama İşlemleri Sınav Kurulları tarafından Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve E.553 sayılı yazısı ile eklerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılacaktır. Başvuru şartları ve açıklamalar İlan metninde maddeler halinde belitirlmiştir.