sağlık bakanlığı logo

Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu

Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu
Sürekli İşçi İstihdamı Sınav Sonuç Duyurusu PERSONEL PLANLAMA BİRİMİ (PDHB)

   Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ekte yer almaktadır.

  Açıklanan listede başarılı olan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma iş ve işlemleri devam etmekte olup sonucu olumsuz olanların atamaları gerçekleştirilemeyecektir.

   Ekli takvim doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin tarafınızca takip edilmesi gerekmektedir.  

    İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuruya Ait Ekler