sağlık bakanlığı logo

Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi

Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ (PDHB)

         

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için 22-30 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçlarına 3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan itirazlar incelenerek karara bağlanmıştır. Karar sonucu kesinleşen sözlü sınav sonuç listeleri ekte sunulmuştur.

Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu ‘nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır

          Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecektir.

 

Açıklamalar:

·         Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Yedek adayların kendi durumlarını göz önünde bulundurarak Atamaya Esas Evraklarını hazır bulundurmaları ve talep edildiği takdirde ivedi olarak Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

·         Hafta sonu da saat 9.00-17.00 saatleri arasında evrak teslimi devam edicektir.