sağlık bakanlığı logo

Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri

Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri
Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca  personel çalıştırılmasına dayalı  hizmet alım sözleşmesi kapsamında yükleniciler  tarafından
çalıştırılan sürekli işçilerden istenen evraklar ve başvuru şekli ekte belirtilmiştir.

Duyuruya Ait Ekler