sağlık bakanlığı logo

Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı

Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı
Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

Yoğun Bakımlar “Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısında” Ele Alındı

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla yoğun bakım sorumluları bir araya geldi. Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Uzm. Dr. Özlem Karataş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. M. Fatih Gülşen’in başkanlığında; Başkan Yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimi, 112 Kontrol Komuta Merkezi,  Kamu Özel ve Üniversite Hastanelerinin yönetici ve yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımı ile "Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. 

Toplantıda; İlimiz sağlık tesislerinde hizmet veren yoğun bakımların mevcut durumu, planlamalar ve yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılan faaliyetler ele alındı. Sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevk sayıları ve sevk nedenleri analiz edildi. Yoğun bakımlarda uzun süren yatışlar ve yatış bekleyen hastaların koordinasyonu ile ilgili çözüm önerileri oluşturuldu.

Yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yapılan bu öneriler katılımcılar tarafından desteklendi, kabul gördü. Çok önemli bir sağlık hizmeti sunulan yoğun bakımların ele alındığı toplantı oldukça verimli geçti.

Duyuruya Ait Diğer Resimler