sağlık bakanlığı logo

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Eğitimi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Eğitimi
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Eğitimi BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

2 Nisan Salı günü Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Turkuaz Tolantı Salonunda, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmu Kara, Psikolog Gözde Coçkun, Çocuk Gelişimci Demet Tekin Yakışan ve Psikolog Fatma Sühan Gözegül tarafından aile hekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına Otizm Farkındalık Eğitimi verildi.

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörlerin önemli bir rolü olduğunu ve çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, değişkenlik göstermekle birlikte görülme sıklığının %1 civarında olduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak yayınlanmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı oluşturuldu. Program kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, ruh sağlığı birim/şubelerinde belirli personeller ve kamu/üniversite hastanelerinde görev alan çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları işbirliğinde ekipler kuruldu.

Söz konusu programda, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca hazırlanan eğitim modeli çerçevesinde, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları tarafından, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yüz yüze eğitimler düzenlenmekte, aile hekimleri tarafından taramalar yapılmakta, riskli olgular koordinasyon ekipleri aracılığıyla çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına yönlendirilmekte ve takipleri yapılmaktadır. Birinci basamakta tespit edilen riskli olguların muayenesi için hastanelerde belirli günler ayrılmış olup, randevularının alınması koordinasyon ekiplerince sağlanmakta ve mümkün olan en kısa sürede poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı İlimizde 2018 yılı Mayıs ayında başlatılmış olup; çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları tarafından program kapsamında 679 aile hekimi ve 493 aile sağlığı elemanına eğitim verildi. 2018 yılında, 657 kız 756 erkek olmak üzere 1413 çocuk aile hekimleri tarafından Otizm yönünden değerlendirilmiştir. 71 çocuk ileri değerlendirme için çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına yönlendirildi. Çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına yönlendirilen çocuklardan 9’u otizm, 13’ü farklı bir tanı alarak erken tanı ve tedavi hizmetlerinden yararlandı. 2019 Yılı sonuna kadar ilimizde birinci basamakta çalışan tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının eğitimlerinin tamamlanması planlandı.

İlimizde hizmet veren diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında da günün anlam ve önemini vurgulayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

 

Duyuruya Ait Diğer Resimler