sağlık bakanlığı logo

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ
10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

 

                     

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihini Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan etmiştir.

İntiharlar küresel öneme sahip ciddi bir halk sağlığı problemi olup dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermektedir. İntihar ve intihar girişimini önlemek ve farkındalığı artırmak, küresel halk sağlığı gündeminin önceliklerindendir.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak 10 Eylül İntiharı Önleme günü etkinlikleri kapsamında İntiharın önlenmesinde medyanın rolünü vurgulamak amacıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti İşbirliğiyle Ruh Sağlığı Birim personeli tarafından medya çalışanlarımıza ‘İntiharı Önleme Farkındalık Eğitimi’ yapıldı. Yapılan eğitimde medya raporların intihar üzerindeki etkisini genel hatlarıyla ortaya koymayı, güvenilir bilgi kaynaklarını tanımlamayı, genel anlamda intiharın ve özel vakaların nasıl ele alınması gerektiği anlatılarak medyanın bu konuda göstereceği etik duyarlılığın toplumsal açıdan önemi vurgulandı.

İntihar Önlenebilir!

Sizlerde toplumun bir üyesi olarak, çocuk olarak, ebeveyn olarak, arkadaş olarak, meslektaş olarak veya komşu olarak kişilerin hayatında bir fark yaratabilirsiniz.  Eğer bir kişinin intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız bunu kişiyle konuşmaktan korkmayın. Yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar girişiminde bulunmuş kişiler genellikle ölmek istemediklerini bunun yerine birinin kendilerine müdahalede bulunup onları durdurmasını istediklerini belirtirler. Çoğu, umutsuzluklarını hisseden ve onlara iyi olup olmadığını soran birilerini aradığını söyler. Nazik bir söz söylemek ve yargılamadan dinlemek fark yaratabilir. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde çok daha etkili olacağını göstermektedir. İntihar davranışını kamusal olarak önleme konusundaki ortak amaca ulaşmak için kurumsal olarak ve toplumun bir üyesi olarak işbirliği içinde çalışmalıyız.

 

Duyuruya Ait Diğer Resimler