sağlık bakanlığı logo

Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi

Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi
Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi ÖZEL YATAKLI BİRİMİ (SHB)

Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi

Güncelleme Tarihi: 19/07/2019

Ülkemizde Bakanlık, üniversite ve özel sektör bakımından bölgesel ihtiyaçların ve hizmet verilen nüfusun bu alandaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, kapasitenin dengeli dağılımını sağlayarak bunları etkin ye verimli bir şeki1de kullanabilmek amacıyla, günümüz şartlarında kalp merkezlerinin planlamasıkurulumu ve işleyişi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Kalp Merkezi Hizmetleri Genelgesi yayımlanmıştır.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.