sağlık bakanlığı logo

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. ÖZEL YATAKLI BİRİMİ (SHB)

Bakanlığımız tarafından 16.01.2019 Tarih ve 30657 Sayılı Resmi Gazete ile Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmış ve Yürürlüğe girmiştir.

Duyuruya Ait Ekler