sağlık bakanlığı logo

E-Nabız Sistemine Yabancı Hasta Verilerinin Gönderimi

E-Nabız Sistemine Yabancı Hasta Verilerinin Gönderimi
E-Nabız Sistemine Yabancı Hasta Verilerinin Gönderimi SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ (SHB)
Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi doğrultusunda hareket edebilmek ve planlamaların bu kapsamda yapılabilmesi için mevcut durum tespitinin yapılması önem arz etmektedir. ilimizde 2018 yılı içerisinde sağlık turizmi ve turistin sağlığı kodu ile gönderilen veriler incelendiğinde, yabancı hastalara sunulan sağlık hizmetine ait veri gönderiminde eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yazısı ile; Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hizmet veren tüm sağlık tesislerinin, e-Nabız sistemine yabancı hastalara ait sağlık verilerinin tam, eksiksiz, zamanında ve doğru olarak göndermeleri gereklidir.