sağlık bakanlığı logo

Direkt Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu Hk.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 04 Şubat 2014 tarihli ve 23903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; İstanbul ilinde 12 Kasım 2018 tarihinde başlayarak iş günü planlamasına göre münferit tarihlerde sonlandırılacak olan  Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı düzenleneceğini, bahse konu eğitimin teorik bölümünün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde, pratik bölümü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleşeceğini bildirmiştir.
  Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları' nın 6 ncı maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan ve eğitime katılmak isteyen kan hizmet birimi çalışanlarının,  ekte yer alan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurduktan sonra diplomasının ön ve arka yüz fotokopisini ekleyerek en geç 30.10.2018  tarihine kadar  Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.