sağlık bakanlığı logo

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ (HSHB)

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince; Müdürlüğümüzce 08-09-10 /05 /2019 tarihleri arasında düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi tamamlandı. Ek hizmet binasında gerçekleşen eğitimde başarılı olan 33 katılımcıya sertifika verildi.

Duyuruya Ait Ekler