sağlık bakanlığı logo

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge
Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ÖZEL YATAKLI BİRİMİ (SHB)

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

Güncelleme Tarihi: 19/07/2019

Ülkemizde akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerini düzenlemek ve sağlık tesisleri bünyesinde kurulacak inme birimlerinin fiziki şartlarını, sağlık insan gücü, tıbbi donanım ve hizmet kıstasları ile bu hizmetlere ilişkin hasta sevk ve nakil esaslarını belirlemek, inme birimlerinin tescil edilmesi, denetimi ve gerektiğinde tescilin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  hazırlanan “Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.