sağlık bakanlığı logo

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ RUH SAĞLIĞI BİRİMİ (HSHB)

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. 

Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan kadına yönelik şiddet; çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, Aralık 2013 tarihinde başlamış ve ana yararlanıcısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olan ve 2017 yılında tamamlanacak bir proje olup paydaşları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.

Projenin amacı, Türk Hükümeti’nin, Türkiye’de kadınların insan haklarının korunması konusunda gösterdiği çabalara katkıda bulunmak; hedefi ise, şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin kurulması ve/veya sağlanması yoluyla kadınları şiddete karşı yeterli korunmalarını sağlamaktır. Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi tarafından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele” projesi kapsamında eğitimler devam ettirilmektedir.

 

Duyuruya Ait Diğer Resimler