sağlık bakanlığı logo

2019 Yılı Temmuz Ayı Lojman Komisyon Kararları

2019 Yılı Temmuz Ayı Lojman Komisyon Kararları
2019 Yılı Temmuz Ayı Lojman Komisyon Kararları YATIRIMLAR BİRİMİ (PDHB)

Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesine istinaden Valilik Olur'u ile görevlendirilen Konut Tahsis Komisyonumuzun 29.07.2019 tarihli Konut Tahsis Komisyon Kararları Ekte verilmiştir.

Duyuruya Ait Ekler