sağlık bakanlığı logo

1.Aşı Okulu

1.Aşı Okulu
1.Aşı Okulu BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ (HSHB)

 1. Aşı Okuluna 120 Aile Hekimi Katıldı

İnsanların kitlesel şekilde hastalanmasına hatta ölümlerine neden olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında aşılar, geçen yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımıdır ve koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında neredeyse birinci basamak sağlık hizmetlerinin simgesi olmuştur. Aşılar, bireysel yararları yanında toplum bağışıklığını sağlaması açısından çok önemlidir.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak halk sağlığını koruma ödevimiz kapsamında Antalya Tabipler Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz, 1. Basamak Aile Hekimlerine yönelik “Aşı Okulu”nun ilki 6 Kasım 2018 tarihinde Kepez Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

120 aile hekiminin katıldığı eğitim programı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş’in bilgilerin güncellenmesinin önemine değindiği açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak eğitim programı düzenlemenin memnuniyetini belirttiği konuşmasında koruyucu hekimliğin önemine vurgu yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Sevtap Velipaşaoğlu’nun interaktif şekilde sürdürdüğü eğitimde bağışıklamada temel ilkeler, rutin ve rutin dışı aşılar, risk grubu aşılar konuları paylaşıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü adına ise Ebe Tülay Ayaz ve Ebe Şükran Yücedal Aklan sahada karşılaşılan aşı uygulama hataları, soğuk zincir ve Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi ile ilişkin bilgilendirmede bulundular.

Aşı Okulumuz 7 ve 21 Aralık 2018 ve 04 Ocak 2019 tarihlerinde olmak üzere üç kez daha tekrarlanarak merkezde birinci basamakta görev yapan tüm hekimlerimize ulaşılmaya çalışılacaktır.

Duyuruya Ait Diğer Resimler