sağlık bakanlığı logo • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı

  Dr. Sıdıka Birgül YILMAZ

 • Özgeçmişi

  Dr. Sıdıka Birgül YILMAZ, 1 Ağustos 1971 tarihinde Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini okul birincisi olarak bitirdikten sonra, üniversite eğitimini de Antalya'da tamamlayarak 1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılında Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) eğitimini tamamladı.

   

  1994-2008 yılları arasında Isparta ve Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak sağlık ocaklarında hekimlik, sorumlu hekimlik, bulaşıcı hastalıklar şube tabipliği, kan merkezi hekimliği, acil servis hekimliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından sonra İlçe Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Kurucu Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Halen Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

   

   

  Sertifikalar

   

  ·         Aile Planlaması Sertifikası (RİA)

  ·         Aile Hekimliği Sertifikası

  ·         Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

  ·         Mezuniyet Sonrası Acil Tıp Eğitimi Sertifikası

  ·         İş Yeri Hekimliği Sertifikası

  ·         Eko Kardiyografi Kursu

  ·         Sağlık Bakanlığı, Acil Obstetrik ve Yeni Doğan İlk Yardım – Sevk ve Destek Personeli Uyum Eğitimi

  ·         Sağlık Bakanlığı, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE)

  ·         Sağlık Bakanlığı, Toplum Sağlığı Merkezleri Çalışanları 1. Aşama Uyum Eğitimi

  ·         Ultrasonografi Eğitimi

  ·         Sağlık Bakanlığı, Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Temel Eğitimi

  ·         Bronş Astmasında Erken Tanı ve Hasta Eğitimi

  ·         Muhakkiklik Eğitimi

   

  Yayınlar

   

  ·         Makale; XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 11-15 Nisan 1994

  Tedaviye Yanıt Alınan Ağır Seyirli Mycoplasma Pnömonisi

  ·         Tez; İstanbul, 2014

  Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi İçerisinde Toplam Kalite Boyutuyla Personelin Kurumsal Yapı Algısının Değerlendirilmesi