sağlık bakanlığı logo

Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine

Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine
Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine ECZACILIK BİRİMİ (SHB)

Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon” adlı ürünün 71032511 (SKT:12.2020), 71032331 (SKT:12.2020), 71033121 (SKT:12.2020) ve 71238811 (SKT:12.2020)  parti numaralıları ile ilgili olarak TÜFAM’a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme süreçleri tamamlanmış olup numuneler uygun bulunmuştur.  Bu doğrultuda söz konusu parti numaralılarına İlaç Takip Sistemi üzerinden uygulanan satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/tum-saglik-kuruluslarinin-dikkatine-25022019143152