sağlık bakanlığı logo

Tüberküloz İl Kontrol Kurul Toplantısı

Tüberküloz İl Kontrol Kurul Toplantısı
Tüberküloz İl Kontrol Kurul Toplantısı BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ (HSHB)

Kurul Başkanı İl Sağlık Müdürü Dr Ünal HÜLÜR  tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Tüberküloz İl Koordinatörü Dr Saime Ebru YEĞİN tüberkülozla ilgili güncel veriler ve  yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Kurulda tüberküloz hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve kurumlar arası işbirliği gerektirdiği görüşüne uygun olarak kurum temsilcilerinin katkı ve görüşleri dahilinde kurul kararları alınarak toplantı sona erdi.

Tüberküloz İl Kontrol Kurul toplantısına İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, İlçe Sağlık Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi, Antalya Tabipler Odası,Antalya Verem Savaşı Derneği, İl Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, SÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İl ve İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastaneler temsilcileri ile Verem Savaş Dispanserleri Hekimleri katıldı.

Duyuruya Ait Diğer Resimler