sağlık bakanlığı logo

EBYS Şifre Hatası

EBYS Şifre Hatası
EBYS Şifre Hatası SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

EBYS Şifre Hatası Alanların eposta.saglik.gov.tr/owa adresinden Parolalarını sıfırlaması gerekmektedir. Kullanıcı adı @saglik.gov.tr uzantılı yazılmalıdır, Geçerli Parola tekrar kullanılabilir.