sağlık bakanlığı logo

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ ŞUBAT AYI HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLANDIK

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ ŞUBAT AYI  HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLANDIK
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ ŞUBAT AYI HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLANDIK ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ (HSHB)

            Birinci Basamakta görevli hekimlerimizin meslek sorgulama alışkanlıklarını arttırmak, mesleki risklerden kaynaklanan maruziyetlerin erken tespiti ve bildirimi yoluyla meslek hastalıklarını azaltmayı hedeflediğimiz “Meslek Hastalıkları Farkındalık ve Bildirimi” eğitimi İşyeri Hekimi Dr. Mehmet Suat KARADEDE tarafından verilmiştir.

             Sağlık çalışanlarımıza yönelik Beyaz Kod vakalarının azaltılması, bildirimi ve yardım sürecinin hızlandırılmasını hedeflediğimiz Beyaz Kod mevzuat ve iletişim eğitimleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülükler konusunda bilgi kazandırmak ve 2018 - 2022 Stratejik Planında yer alan “iş sağlığını iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek” hedefi doğrultusunda çalışan sağlığı hizmetlerini tanıtmayı hedeflediğimiz “Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlığı Hizmetleri Eğitimi” Birinci Basamak Çalışan Haklarında görevli Ebe Aslıhan EREN tarafından verilmiştir.

           İki grup halinde; 57 Aile Hekimi, 59 Aile Sağlığı çalışanı ile 112’ de görevli 18 sağlık personeli olmak üzere toplam 134 çalışanla gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımız aynı şekilde bundan sonra da devam edecektir.

           Aile hekimliği hizmet sunumunu aksatmamak ve mükerrer eğitimlerden kaçınarak yapmayı hedeflediğimiz Çalışan Sağlığı Birimi Hizmet içi eğitimlerinin; İş sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından 2019 yılı itibariyle İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilecek 12 saatlik zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin devamında ikinci gün öğleden sonra olacak şekilde yapılması planlanmıştır. Katkılarından dolayı İş sağlığı ve Güvenliği Bürosu’nda görevli çalışanlara, tüm eğitimcilerimize teşekkür eder, tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı dileriz.

Duyuruya Ait Diğer Resimler