sağlık bakanlığı logo

2019 YILI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İL KOMİSYON SEÇİMİ

2019 YILI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İL KOMİSYON SEÇİMİ
2019 YILI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İL KOMİSYON SEÇİMİ MAAŞ EK ÖDEME VE YOLLUK BÜROSU (PDHB)

2019 Mali yılı için, 28 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede 29189 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına dair yönetmeliğin" 14. Maddesine göre İl Döner Sermaye Komisyonunda görev alacak personellerin,  üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir.