sağlık bakanlığı logo

2019 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İlanı

2019 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İlanı
2019 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İlanı PERSONEL PLANLAMA BİRİMİ (PDHB)

-2019 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İşlemleri ile ilgili ilan metni ve çalışma takvimi ekte yayınlanmıştır.

-Başvurudan önce Komisyon Kararını (İlan Metni) mutlaka okuyunuz.

NOT : Başvurular 09/05/2019 tarihinde başlayıp, 15/05/2019 günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru yapacak olan personelin, Atama Talep Formunu eksiksiz doldurarak, başvuru formunu imzalayıp amirine veya bağlı bulunduğu kuruma onaylatarak, Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Planlama Birimine ulaştırması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra Müdürlüğümüze gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Duyuruya Ait Ekler