Aile Hekimlerine Yeni Kayıt ve Değiştirme ile İlgili Duyuru

KİŞİLERİN 'AİLE HEKİMLERİNE YENİ KAYIT VE DEĞİŞTİRME TALEPLERİNDE'

UYULACAK ESASLAR

 1- A-)Bölgeye 3 (üç) aydan uzun süreli ikamet amacı ile gelen kişiler,                 

    B-)Başka bir aile hekimine kayıtlı iken aile hekimini değiştirme talebi bulunan kişiler,

    C-)18 yaşından küçüklerin yerine velisi tarafından, kendi tercih ettiği aile hekimine müracaat edilerek, aile hekimi değiştirme talep dilekçesi doldurulur. Aile hekimi tarafından talep dilekçesi üç (3) nüsha halinde düzenlenip kişinin kabul edildiğine dair ilgili kısım onaylandıktan sonra Aile Sağlığı Merkezince ilgili Toplum Sağlığı Merkezine verilir.

2-Talep dilekçesine, hekim kaydı veya değişikliği yapmak için başvuran kişinin ve aile fertlerinin T.C. Kimlik No mutlaka olacak eklenecektir. Bu değişiklik talebi için ikametgah belgesi istenmeyecektir.

3-Kendi seçimini yapan kişinin Aile hekimini değiştirmesi için en az 3 (üç) ay beklemesi zorunludur. Kişi 3 (üç) aylık süre dolduktan sonra istediği zaman Aile Hekimini değiştirebilir.

4-Kişiler yeni bağlandıkları Aile Hekiminin çalışma şartlarını peşinen kabul eder ve Mobil Hizmet verilen yerlerde oturan kişiler Mobil Sağlık Hizmeti almak üzere başka bir Aile Hekimine kayıt olamazlar. Ancak başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse; kayıt oldukları Aile Hekiminin Aile Sağlığı Biriminden hizmet alırlar. Bu durumda yeni kayıt olunan Aile Hekimi, o kişi veya kişiler için Mobil Sağlık Hizmeti vermekle yükümlü tutulamaz. Ancak, aile hekimi; mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesinden ve özellikle ilk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak, evde takibi zorunlu kişilere verilecek kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve bu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

5-Herhangi bir nedenle bölgedeki Aile Hekimlerine kayıt edilemeyen kişiler bölgelerindeki Toplum Sağlığı Merkezine başvurarak Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ikamet ettiği bölgeye yakın ve en az kaydı olan Aile Hekiminin listesine kayıt edilir.

6-Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye'de ikamet edecek olan kişi, zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmaksızın sağlık hizmeti alır. Aile Hekimi bu konumdaki kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.

7-Bir ilçeden başka bir ilçeye göç durumunda hekim değiştirmek isteyenler 3 ay beklemeksizin aile hekimini değiştirebilirler.

8-Müracaat sırasında T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ile imza ve adres eksikliği halinde müracaat kabul edilmeyecek olup yanlış beyan vb. nedenlerden dolayı oluşacak hukuki sorumluluk müracaat dilekçesini verene aittir.

HEKİM DEĞİŞTİRME

 1-Kişiler Aile Hekimlerini değiştirmek için geçmek istedikleri Aile hekimine başvurarak önyüzdeki dilekçeyi doldurur.

2-Aile Hekimlerince düzenlenen talep dilekçesinin bir nüshası Toplum Sağlığı Merkezine, bir nüshası ilgili kişiye,  üçüncü nüshası ise kayıt edilen ilgili Aile Hekiminde kalacaktır.

3-Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından Hekim Değiştirme Talep Formunu, verildiği tarihten itibaren AHBS programına giriş kaydı yapılır. Bu tarihler dışında gelen dilekçeler biriktirilerek müteakip ay içerisinde değişim işlemi yapılır. İl Sağlık Müdürlüğü bu işlemlere gerektiğinde müdahale hakkına sahiptir.

4-Toplum Sağlığı Merkezleri, sonuçlandırılan dilekçelerden bir önceki aya ait bilgileri bilgisayar ortamında kaydettikten sonra her ayın ilk 5 (Beş) çalışma günü içerisinde kaydından silinen Aile Hekimlerine yazı ile bildirilecektir.

5-Kişilerin dilekçelerinden feragat etmeleri Toplum Sağlığı Merkezinin işlemlere başlama tarihine (yani takip eden
ayın ilk gününe) kadar mümkündür. Bu gibi durumlarda kişiden değişiklik dilekçesini geri almak istediğine dair yeni bir dilekçe alınarak gereği yapılır.

SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU

 1-Enjeksiyon ve pansuman işlemleri ve acil durumlarda müdahale işlemleri aile hekimlerince yapılmaya devam edilecektir (misafir hastalar dahil). Enjeksiyon ve pansuman işlemleri için hastalar, kendi aile hekimlerine yönlendirilmekle beraber kesinlikle geri çevrilmeyecektir.

2-İkamet kaydı başka ilde olup da ilimizde okuyan öğrenciler öğrenci belgesi ile Aile hekimliği Hizmetini, bölgelerindeki Aile hekimine kayıt yaptırarak alabileceklerdir.

Dr. Adem BİLGİN
İl Sağlık Müdürü

Yeni Kayıt ve Hekim Değişikliği Talep Formu İçin Tıklayınız (doc)